Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Golf Vlierzele Werken Marktplein Bekendmakingen & openbare onderzoeken Houtem Onderneemt Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Zwaluwen tellen! Doet u mee?
Hoog tijd om in de bres te springen voor deze ambassadeurs van het boerenlandschap.
De gemeentelijke minaraad lanceert een oproep aan alle inwoners om nestplaatsen van gier-, boeren- en huiszwaluwen in Sint-Lievens-Houtem te melden.

Laat via deze website weten om welke soort, en hoeveel bewoonde nesten het gaat.

Klik hier voor meer info.

   
    Herkomstvergelijker elektriciteit
Als u belang hecht aan de herkomst van uw stroom is de Herkomstvergelijker een goed hulpmiddel. Het bundelt namelijk de gegevens uit het Brandstofmixrapport. Via deze gratis dienst op www.vreg.be kan u de herkomst van de elektriciteit van de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen vergelijken. Lees meer over deze dienstverlening.
   
    Gebruik glyfosaat door particulieren verboden
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is.
Er geldt in Vlaanderen momenteel reeds een verbod op pesticidengebruik door openbare besturen en op terreinen gebruikt door kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen.
Het verbod geldt voor tuinen en opritten van particulieren. Concrete tips over alternatieve manieren van onkruidbestrijding zijn te vinden op de website www.zonderisgezonder.be.
Enkel professionele gebruikers met een fytolicentie, die garandeert dat zij een opleiding hebben gevolgd, kunnen voortaan nog glyfosaat gebruiken. Maar ook zij moeten geïntegreerde bestrijding gebruiken en dus zo veel mogelijk niet-chemische alternatieven aanwenden.
Bron: Persberichten Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
   
    Hinderpremie voor handelaars
vanaf 1 juli kunnen handelaars beroep doen op de hinderpremie voor werken die starten na 1 juli. Om hen wat financiële ademruimte te geven, kunnen ze binnenkort gebruikmaken van de premie van 2000 euro.

Wat de voorwaarden zijn en hoe u de premie moet aanvragen, kan u lezen in de brochure.

De gemeente moet geen hinderattesten meer afleveren. De handelaars die in aanmerking komen, krijgen automatisch de premie op basis van de gegevens in GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein).

Zijn de werken al gestart vóór 1 juli? Dan geldt de nieuwe hinderpremie niet! Tot en met 31 december 2017 kan hiervoor nog de rentetoelage of inkomenscompensatie voor hinder bij openbare werken ingediend worden. Meer info op http://www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage en http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest.
   
    Metervervanging door Farys
Vanaf half juni plant Farys de systematische metervervanging van een 490-tal watermeters in Sint-Lievens-Houtem. Het einde van de werken is voorzien rond 1 juli.
Deze werken situeren zich volledig binnenshuis of in de meterput. Er zijn geen wateronderbrekingen in de straat noch is er graafwerk voorzien. Het water wordt enkel onderbroken in de woning van de klant tijdens de uitvoering.
De klant zal vooraf een brief ontvangen met aanduiding van de aannemer én voorstel van datum en uur (tijdsslot van 2,5 uur) van uitvoering. De technieker van de aannemer zal zich in dit tijdsslot aanbieden bij de klant, hij kan zich identificeren via een pasje.
De klant kan enkel telefonisch de door FARYS voorgestelde datum en tijdstip wijzigen via De Stroomlijn 078 35 35 99.
Op de website van FARYS is er ook een webformulier beschikbaar voor eventuele andere vragen: http://www.farys.be/vragen-bij-metervervanging.
Bij klanten die géén brief hebben ontvangen, wordt de vervanging van de watermeter op een later tijdstip ingepland.

   
    Gemeenteraad 29 juni 2017
De gemeenteraadszitting vond plaats op donderdag 29 juni 2017, 20.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. Lees de lijst met de besluiten.

De openbare zitting is vrij bij te wonen door alle geïnteresseerden.
Op de website is het mogelijk om de verslagen van de voorbije zittingen te raadplegen.
   
    Registreer op Be-Alert
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruikmaken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Registreer vandaag nog! Het is mogelijk om verschillende telefoonnummers in te geven.
   
    Openbaar onderzoek meest kwetsbare gebieden
OPENBAAR ONDERZOEK STOPGEZET!
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. U kan de ontwerpkaart raadplegen tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017. Dit kan via de volgende kanalen:
• bij voorkeur online via het geoloket dat u vindt via
www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
• bij de gemeentehuizen van elke gemeente in Vlaanderen,
• bij het Agentschap voor Natuur en Bos - Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, na afspraak op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 12 uur.
U kunt opmerkingen indienen:
• Bij voorkeur online via het geoloket dat u vindt via
www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
• Schriftelijk en aangetekend naar het volgende adres:
Openbaar onderzoek MKWB
Vlaamse regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
• Schriftelijk afgeven tegen ontvangstbewijs op het hiervoor vermelde adres. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
Met bijkomende vragen kan u ook steeds contact opnemen met het gratis telefoonnummer ‘1700’, elke werkdag tussen 9 en 19uur.

   
vorige 10 ... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF