Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Openbaar onderzoek fase 4 Werken Marktplein Houtem Onderneemt Sociale media Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Geen afvalophaling op 29 en 30 mei
Persbericht
Staking bij ILvA
29 mei 2017

Na de personeelsvergadering van deze morgen, waarop de ILvA-directie een antwoord heeft geboden op de eisen van de vakorganisaties, heeft het personeel gestemd om toch voor onbepaalde duur te staken. Dit betekent dat er vandaag geen afval wordt ingezameld. Ook de recyclageparken zijn vandaag allemaal gesloten.
We vragen iedereen het aangeboden afval terug binnen te nemen en een volgende inzameling opnieuw aan te bieden. Via www.ilva.be houden we u op de hoogte over de evolutie de komende dagen.
De directie zal opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen en hoopt op korte termijn tot een oplossing te komen.
   
    Afsluiten Polbroek
Maandag 29 mei start de aannemer met het vierde deel van de tweede fase. Hiervoor wordt de N462 ter hoogte van de Polbroek afgesloten. De werken lopen tot aan Polbroek 11. De Paardemarkt blijft nog verder afgesloten.
De omleidingen zullen lopen enerzijds via Letterhoutem Nederweg en Keiberg (voor centrum en parking Hofkouter) en anderzijds via Bruisbeke, Houtemstraat, N42 tot aan Vosken en via Oombergen (voor Polbroek, Espenhoek, Vosken ...).
Doelstelling is om tegen het bouwverlof (7 juli) alle wegen terug berijdbaar te hebben, hopelijk reeds met de definitieve verharding.

Ter hoogte van Paardemarkt 23 is er een tijdelijke parking gecreëerd om de handelszaken beter te bereiken. Op deze parking geldt kortparkeren. Dat wil zeggen dat er van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur max. 2 uren mag geparkeerd worden.
Een andere parking in nabijheid van de handelszaken in het centrum, is parking Hofkouter. Daar is langparkeren is toegestaan.

Lees meer over deze fase.
   
    Gemeenteraad 1 juni 2017
De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op donderdag 1 juni 2017 om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Lees de dagorde hier.

De openbare zitting is vrij bij te wonen door alle geïnteresseerden.
Op de website is het mogelijk om de verslagen van de voorbije zittingen te raadplegen.
   
    Openbaar onderzoek meest kwetsbare gebieden
OPENBAAR ONDERZOEK STOPGEZET!
De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. U kan de ontwerpkaart raadplegen tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017. Dit kan via de volgende kanalen:
• bij voorkeur online via het geoloket dat u vindt via
www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
• bij de gemeentehuizen van elke gemeente in Vlaanderen,
• bij het Agentschap voor Natuur en Bos - Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, na afspraak op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 12 uur.
U kunt opmerkingen indienen:
• Bij voorkeur online via het geoloket dat u vindt via
www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
• Schriftelijk en aangetekend naar het volgende adres:
Openbaar onderzoek MKWB
Vlaamse regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
• Schriftelijk afgeven tegen ontvangstbewijs op het hiervoor vermelde adres. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
Met bijkomende vragen kan u ook steeds contact opnemen met het gratis telefoonnummer ‘1700’, elke werkdag tussen 9 en 19uur.

   
    Open-werfdagen Marktplein
Interesse om de werf te bezoeken?
Kom naar de open-werfdagen op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni. Ter hoogte van het gemeentehuis staat een tentje met informatie over het project. Om 14, 15 en 16 uur is er een begeleide rondleiding voorzien.
Aclagro voorziet ook een jobstand. Interesse in een job in de wegenbouw? Kom dan zeker langs!
   
    Zitdag aangifte personenbelasting
Donderdag 8 juni van 16 tot 20 uur in de raadzaal, gemeentehuis
Medewerkers van de belastingsdienst zullen naar jaarlijkse gewoonte gratis hulp bieden bij het invullen van de aangifte personenbelasting. Op donderdag 8 juni van 16 tot 20 uur, kan u terecht in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 3.

Breng volgende documenten mee:
• loonfiches, attesten en het aanslagformulier van vorig jaar;
• bedrag van het kadastraal inkomen;
• bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang …).
   
    Stand van zaken werken Zonnegem
Werken t.h.v. de duiker op de Smoorbeek (Gentsestraat):
- Aanleg fundering voetpaden + aanleg voetpaden in betonstraatstenen, aanleg fundering wegenis : vanaf 19 mei t.e.m. 24 mei
- Plaatsing betonverharding aansluiting Morelgem: week van 30 mei
- Aanleg onderlaag en toplaag asfalt + plaatsing fietssuggestiestroken: week van 15 juni

Werken t.h.v. tijdelijke opslagplaats in de Hazenakkerstraat:
- Aanleg toplaag: week van 15 juni, samen met aanleg asfaltverharding thv de Smoorbeek
- Afvoer gronden, zeefwerken ... periode 22 mei – 14 juni

Einde der werken is dus voorzien tegen half juni 2017.
   
    Tijdelijke parking Paardemarkt
Om de bereikbaarheid van de handelaars tijdens de werken aan het Marktplein te verbeteren, wordt tegen maandag 15 mei een parking aangelegd ter hoogte van Paardemarkt 23. Op deze parking zal kortparkeren gelden. U mag er dus van maandag tot en met zaterdag, tussen 9 en 18 uur, max. 2 uren parkeren. Wenst u langer te parkeren? Zet uw wagen dan op parking Hofkouter.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF