Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Golf Vlierzele Werken Marktplein Bekendmakingen & openbare onderzoeken Houtem Onderneemt Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Overheidsopdrachten
De gemeente heeft volgende overheidsopdrachten lopen:

- aankoop van een middelgrote veegmachine - bekijk het bestek
- aankoop van een verplaatsbare camera voor de detectie van sluitstort - bekijk het bestek

Contactpersoon voor alle inlichtingen over deze opdrachten: Jean-Paul Tavernier, 053 60 72 27, ow@sint-lievens-houtem.be


   
    Erkenning droogte voorjaar 2017
De droogte van april, mei en juni 2017 werd door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp. Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden, moeten zelf contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen dat doen tot 31 augustus 2017 bij de dienst openbare werken via T 053 60 72 27 of ow@sint-lievens-houtem.be.
   
    Polbroek opnieuw open voor verkeer
De Polbroek is opengesteld voor het verkeer. De hoogteverschillen zijn afgevlakt maar er dient zeker met de nodige voorzichtigheid gereden te worden, want het blijft eigenlijk werfzone. 30km/u en stoppen vanuit richting Polbroek, Markt heeft voorrang!
   
    Hinderpremie voor handelaars
vanaf 1 juli kunnen handelaars beroep doen op de hinderpremie voor werken die starten na 1 juli. Om hen wat financiële ademruimte te geven, kunnen ze binnenkort gebruikmaken van de premie van 2000 euro.

Wat de voorwaarden zijn en hoe u de premie moet aanvragen, kan u lezen in de brochure.

De gemeente moet geen hinderattesten meer afleveren. De handelaars die in aanmerking komen, krijgen automatisch de premie op basis van de gegevens in GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein).

Zijn de werken al gestart vóór 1 juli? Dan geldt de nieuwe hinderpremie niet! Tot en met 31 december 2017 kan hiervoor nog de rentetoelage of inkomenscompensatie voor hinder bij openbare werken ingediend worden. Meer info op http://www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage en http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest.
   
    50% bijdrage voor Buzzy Pazz tot en met 19 jaar
Inwoners tot en met 19 jaar krijgen 50% korting op hun Buzzy Pazz abonnement. De korting is niet geldig voor WIGW+Omnio- en VG-abonnementen.
Om een abonnement met korting aan te vragen, hebt u telkens een attest nodig dat u kunt verkrijgen op de dienst bevolking in het gemeentehuis. Met dit attest én uw identiteitskaart gaat u naar een Lijnwinkel in Oost-Vlaanderen om uw abonnement aan te kopen.
U kunt ook een ingevuld attest samen met een kopie van uw identiteitskaart opsturen naar de dienst Abonnementen van De Lijn. Na betaling van de toegestuurde overschrijving wordt uw abonnement opgestuurd.
De korting van de gemeente wordt in beide gevallen automatisch afgetrokken van de kostprijs.
   
    Versoepeling maatregelen Vogelgriep
Met ingang van 2 juli 2017 worden een aantal maatregelen in het kader van de vogelgriep versoepeld:
 • Markten van pluimvee en andere vogels zijn opnieuw toegelaten voor professionelen. Deze mogen evenwel geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen …) aanbieden. De occasionele verkoop van vogels op markten blijft verboden. Indien er meerdere handelaars op eenzelfde markt aanwezig zijn, moeten zij zo ver mogelijk van elkaar staan.
 • Andere verzamelingen van pluimvee zijn eveneens terug toegelaten. Ook hier zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen …) evenwel niet toegelaten. Het pluimvee moet in de 10 dagen voor de verzameling opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.
Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.
Lees hier het volledige persbericht (30 juni 2017)
   
    Gemeenteraad 29 juni 2017
De gemeenteraadszitting vond plaats op donderdag 29 juni 2017, 20.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. Lees de lijst met de besluiten.

De openbare zitting is vrij bij te wonen door alle geïnteresseerden.
Op de website is het mogelijk om de verslagen van de voorbije zittingen te raadplegen.
   
    Zomeractie wekelijkse markt
Win een gevulde boodschappentrolley in juli en augustus op de wekelijkse markt. Vul bij iedere aankoop op de markt een bonnetje in. Er is een trekking op 29 juli en 26 augustus.
De wekelijkse markt vindt plaats iedere zaterdag van 14 tot 17 uur in de Schoolstraat / Sen. Verbrugghenlaan.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF