Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Minaraad (Update: 2016-03-22)

  De minaraad is een adviserend orgaan en heeft tot doel:

  • overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven nemen met betrekking tot diverse deelfacetten van het leefmilieu in Sint-Lievens-Houtem;
  • de inspraak van de burger in het leefmilieubeleid organiseren en bevorderen;
  • samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu;
  • aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, advies verlenen of voorstellen doen betreffende het gemeentelijk leefmilieu en het natuurbehoud.


  Voorzitter: Stefaan Deconinck – Strijmeers 92 – 9520 Vlierzele – sdeconinck@dow.com
  Ondervoorzitter: Jo Dedeurwaerder – Halleweg 15 – 9520 Zonnegem – jo.dedeurwaerder@skynet.be
  Secretaris: Leen Backaert - duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaar
  Verslagen minaraad 2016

  verslag 2016-02-01   
  Verslagen minaraad 2015
  verslag 2015-02-04
  verslag 2015-09-15 - advies
  verslag 2015-09-15

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF