Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Welzijn & Gezondheid:
 • Inleiding
 • CO-vergiftiging
 • Griepvaccinatie
 • Orgaan- en stamceldona...
 • Strijkwinkel
 • Versteldienst
 • Woonzorgcentra
 • Zorg na de ramp
 • Kinderopvang
 • Sociale zaken
 • Hittegolf en ozonpieke...
 • Nuttige links
 • Pleegzorg
 • Vuurwerk
 • Wachtdiensten
 •     Hittegolf en ozonpieken (Update: 2015-07-01)
  Soms worden we geconfronteerd met een hittegolf en/of met problemen als gevolg van te hoge ozonconcentratie in de lucht.
  De voornaamste risicogroepen zijn:
  • heel jonge kinderen, inzonderheid baby's
  • bejaarden
  • mensen met aandoeningen van het hart of het centraal zenuwstelsel (Parkinson, Alzheimer, dementie)
  • mensen met acute deshydratatie  Een aantal raadgevingen kunnen helpen om negatieve gevolgen te vermijden. Op een zeer hete dag:
  • Stel u zo weinig mogelijk bloot aan de zon.
  • Bescherm u door zonnecrème te gebruiken.
  • Draag aangepaste kledij.
  • Drink voldoende, bij voorkeur water.
  • Breng het OCMW op de hoogte wanneer het bezoek van een maatschappelijk werkster nodig kan zijn voor een alleenstaande.
  Op een dag waarop de ozondrempelwaarden worden overschreden, zijn de gevoeligste personen de astmapatiënten, de mensen met ademhalingsproblemen, ouderen en jonge kinderen. Voor deze doelgroep is het aangeraden om, voor zover het mogelijk is:
  • thuis te blijven:
  • geen lichamelijke inspanningen te leveren;
  • de ramen niet te openen tussen 12 en 22 uur (de warmste periode van de dag). Open de ramen bij voorkeur 's avonds laat of 's ochtends, wanneer de concentraties opnieuw het laagst zijn.
  Al sinds enkele jaren heeft FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een plan uitgewerkt om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen de gecumuleerde en wederzijds versterkende effecten van overdreven hitte en ozonpieken.
  Het plan hittegolf en ozonpieken bestaat uit drie fases: een waakzaamheidsfase, een waarschuwingsfase en een alarmfase.

  Meer info en tips:
  www.gezondheid.belgie.be (website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
  www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm (website van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid)
  www.irceline.be (website van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu)
  www.meteo.be (website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut)
  call-center FOD Volksgezondheid (tussen 8 uur en 17 uur): 02 524 97 97
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF