Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2017-05-22)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor waterzuivering Inex - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL15167

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor het uitbreiden van de onderneming Jan Van Tittelboom NV - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL16018

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Allgro nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP16030

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Garage Billiet - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCPRL16026  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP voor de feestzaal 't Zavelhof - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17024
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP voor de onderneming Tavernier Openbare Werken nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17023 Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan 'Golfterrein Vlierzele'

  Aanvragen
  I.V.E.projects - verbouwen van een woning - Heetstraat 20 / tot en met 2 juni 2017
  Rubbens Pierre en consoorten - verkavelen in 3 loten - Steenbergstraat 12 / tot en met 6 juni 2017
  Frank Reyns-Van Goethem - wijzigingen verkavelingsvoorschriften - Uilebroek 16a / tot en met 6 juni 2017
  Patrick Boone - wijzigen verkavelingsvoorschriften - Molenkouter 79 /  tot en met 7 juni 2017
  Marnic De Keyzer en consoorten - slopen hoeve en aanhorigheden - Boekhoutstraat 19 / tot en met 7 juni 2017
  Steven De Wilde - Sarah Van Damme - bouwen van een eengezinswoning (afwijking verkaveling - dakkapel) - Lege Hellesemweg 27 / tot en met 13 juni 2017
  Robin Coppens - slopen van een magazijn - Roomstraat 1 - tot en met 14 juni 2017
  Janssens consoorten - verkavelen in 2 loten voor gesloten bebouwing - Oordegemstraat 59a,b / tot en met 14 juni 2017

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF