Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Onteigeningen
 •     Leefmilieu (Update: 2017-04-24)


  Openbaar onderzoek Natura 2000-programma
  De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

  De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Gedurende deze periode kan u het programma inzien bij de gemeente, dienst leefmilieu.

  Het volledige dossier en meer uitleg vindt u op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.
  Via deze weg heeft u ook toegang tot het digitaal loket. Dit digitaal loket biedt u de mogelijkheid het voorliggende programma online te bekijken en direct uw opmerkingen digitaal te formuleren.

  Opmerkingen kan u via het digitaal loket of schriftelijk indienen tot uiterlijk 7 mei 2017. U kan uw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of via het e-loket overmaken. In dat laatste geval ontvangt u een ontvangstmelding.  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's

  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?  Bekendmaking Vlarem milieuvergunningsaanvragen

  Cominbel nv – Wettersesteenweg 104 – 14 april 2017 tot en met 14 mei 2017
  Openbaar onderzoek n.a.v. een milieuvergunningsaanvraag van de nv Cominbel voor het verder exploiteren en het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een inrichting van klasse 1: vetsmelterij. Er vindt een informatievergadering plaats op dinsdag 9 mei – 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem.


  Bekendmakingen beslissingen over Vlarem milieuvergunningsaanvragen


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF