Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2017-04-06)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor waterzuivering Inex - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL15167

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor het uitbreiden van de onderneming Jan Van Tittelboom NV - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL16018

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Allgro nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP16030

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Garage Billiet - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCPRL16026


  Aanvragen


  Holderbeke bvba - bouwen van een meergezinswoning, garages en staanplaatsen - Olmenlaan 57 / tot en met 11 april 2017
  Leus-Donnairs nv - bouwen van 3 sleufsilo's + kappen van 5 sparren - Rot 3a / tot en met 12 april 2017
  Vishandel Het Anker - plaatsen van een led-reclamebord - Mgr. Meulemanstraat 30 / tot en met 12 april 2017
  Infrabel - aanleggen van langse afwatering en wegeniswerken langsheen de spoorweg 50A / tot en met 18 april 2017
  Inex nv - planologisch attest voor uitbreiden en moderniseren van waterzuiveringsinstallatie - Meulestraat / tot en met 26 april 2017
  Stefan Ravijts voor D'Hauwers Marie-Rose en Anne-Marie - verkavelen in 4 loten voor eengezinswoningen - Groenestraat / tot en met 22 april 2017
  Jens Bruggeman-Rigoir - bouwen van een garage en overdekt terras (afwijking verkaveling) - Groenestraat 7a / tot en met 2 mei 2017
  OCMW Sint-Lievens-Houtem - verkavelen voor een halfopen bebouwing (afwerkingsregel) - Weehage 6 / tot en met 2 mei 2017
  Eandis - plaatsen van nieuwe elektriciteitscabine nr. 5190 en slopen bestaande - Meulestraat / tot en met 9 mei 2017
  Peter Schroyen-Sijmijnck - slopen bijgebouwen en bouwen toiletten en bergruimte bij een café met woonst - Sint-Antoniusstraat 3 / tot en met 10 mei 2017

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF