Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bekendmakingen:
 • Inleiding
 • Leefmilieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Politieverordeningen
 • Onteigeningen
 •     Ruimtelijke ordening (Update: 2017-09-01)
  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht
  Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 186 van het gemeentedecreet, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'vrijstelling van de vergunningsplicht' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 7 april 2016. De beslissing treedt in werking tien dagen na datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Bekendmakingen en terinzageleggingen plan-MER's
  Folder: 'Hoe reageren op de kennisgeving van een plan-MER?

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor waterzuivering Inex - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL15167

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor het uitbreiden van de onderneming Jan Van Tittelboom NV - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL16018

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Allgro nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRP16030

  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag voor een RUP voor het uitbreiden van de onderneming Garage Billiet - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCPRL16026  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP voor de feestzaal 't Zavelhof - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17024
  Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectraportage van het RUP voor de onderneming Tavernier Openbare Werken nv - nummer in de dossierdatabank www.mervlaanderen.be: SCRPL17023
  Inventaris ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

  Aanvragen

  Kris Foucart - verkavelen voor 4 halfopen bebouwingen - IJshoutestraat/Bockstaele / tot en met 19 september 2017
  Joeri Joly-Leila De Sutter - wijziging verkavelingsvoorschriften - Vlierstraat 37 / tot en met 19 september 2017
  nv Van Tittelboom J - aanleggen parking voor vrachtwagens - Strijmeers 109 / tot en met 26 september 2017
  21a - functiewijzingen van woning naar twee entiteiten - Marktplein 35 / tot en met 26 september 2017
  Thomas Van Uytfanghe-An Bronseaer - wijziging verkavelingsvoorschriften - Benedenstraat 24 / tot en met 28 september 2017
  Woon en zorgcentrum Sint-Vincentius - verbouwen gemeenschappelijk deel en uitbreiden van de 15 woongelegenheden voor personen met een beperking - Hofkouter 4a / tot en met 3 oktober 2017
  Etienne D'Hamer - wijzigen van het terreinprofiel - Steenbergstraat 54a / tot en met 5 oktober 2017
  Trawobo - bouwen van 11 appartementen - Klein Zottegem 30-32 /  tot en met 6 oktober 2017

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF