Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Openbaar onderzoek fase 4 Werken Marktplein Houtem Onderneemt Sociale media Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Start eerste fase werken Marktplein
Maandag 23 januari start aannemer Aclagro met de eerste fase voor de aanleg van het nieuwe Marktplein. De eerste fase loopt van in de Edg. Tinelstraat tot aan de Coomansgang, incl. dat deel van het plein. Lees er alles over in de rubriek 'Marktplein' op deze website.
   
    Afschakelplan stroomschaarste
Het afschakelplan bij stroomschaarste werd aangepast. Sint-Lievens-Houtem bevindt zich voornamelijk in schijf 1, waardoor een afschakeling onwaarschijnlijk is (de afschakeling loopt van schijf 8 tot 2) tenzij er een incident is. Sommige delen van de gemeente bevinden zich echter in schijf 8. Via het overzicht, kan u op straatniveau zien in welke schijf u zich bevindt.
Een afschakeling gebeurt enkel wanneer er geen andere mogelijkheid is en zal door de ministers van energie worden bekendgemaakt via de media.

Via de stroomindicator van FOD Economie, kan u per dag zien of er kans is op afschakeling.
Onder de rubriek 'stroomschaarste' op de gemeentelijke website vindt u ook uitgebreide informatie over een afschakeling en wat u kan doen.
   
    Gemeenteraad 26 januari 2017
De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op donderdag 26 januari om 20.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis. Lees de dagorde.
De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen voor alle geïnteresseerden.
De verslagen van de voorbije zittingen kunnen ook geraadpleegd worden.
   
    Open aanbesteding infokrant
Het gemeentebestuur heeft een open aanbesteding lopen voor het opmaken, drukken en huis-aan-huis bezorgen van de gemeentelijke infokrant.
Lees het bestek hier. Offertes moeten uiterlijk 31 januari 2017 om 10 uur ingediend worden.
   
    Parkeerverbod marktplein
Van 18 tot en met 20 januari geldt er een parkeerverbod vanaf het middenplein van het marktplein voor het rooien van de bomen, ter voorbereiding van de werken heraanleg Marktplein die starten op maandag 23 januari.
   
    Verhuis locatie wekelijkse markt
Vanaf 14 januari verhuist de wekelijkse markt tijdelijk naar de Schoolstraat en Senator Verbrugghenlaan. Bekijk de nieuwe marktsite op plan. De lijst van de marktkramers vind je hier, alsook hun standplaats.
De verhuis komt er naar aanleiding van de werken voor de aanleg van het nieuwe Marktplein.
   
    Stand van zaken collector Zonnegem
Vanaf maandag 23 januari zal het verkeer van Morelgem richting Steenbergstraat of kerk moeten rijden omdat de collector dan geplaatst wordt richting Burst. Deze werken, incl. de huisaansluitingen, zullen ongeveer een maand duren. Tijdelijk (tot en met aanleg wegenis) kunnen de bewoners van Morelgem dan terug richting kerk Burst rijden (op de minder-hindersteenslag).
Lees meer over deze werken.
   
    Wegenwerken Morelgem - stand van zaken
In fase 4 van de werken (Morelgem 121, 90 en 84) wordt de voetweg verder aangelegd en worden de omgevingswerken rond de kapel verder uitgevoerd.
In fase 5 van de werken verder plaatsen van boordstenen + fundering voetpaden en parkings langs de hoofdweg (onpare hsnrs.), richting Vlierstraat + ook nog een deel langs de pare hsnrs. De bedoeling is om voor het kerstverlof, zoveel mogelijk fundering en verharding voetpad aan te leggen.. Lees meer over deze werken.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF